Esther Krieken
12/17/2019
2 min
0

Plaats in de kinderrij

12/17/2019
2 min
0

Je persoonlijkheid wordt mede bepaald door je plek in het gezin. In meerdere studies komt dit naar voren. Natuurlijk wordt persoonlijkheid en gedrag beïnvloed door meerdere factoren, zoals bijv. de zwangerschap van moeder en bijbehorende geboorteproces, geslacht, leeftijdsverschil, halfbroer,- zussen, adoptie enz.

Toch zie je vaak dat de oudste het meest verantwoordelijk en betrouwbaar, de lat voor zichzelf hoog legt en het grootste plichtsbesef heeft. Hij kopieert het oudergedrag en “ bemoedert’ daarmee vaak jongere gezinsleden. Ook niet heel gek eigenlijk, hoe vaak hoor je de uitdrukking: “ Jij bent de oudste en hoort de wijste te zijn?”Dit kind is vaak een geboren leider, die vol ambities zit.Voor ouders is de eerstgeborenen de persoon die ze naast partners ineens ouders maakt. Hiermee verandert er veel in hun leven.

De middelste is vaak een ster in onderhandelen en bemiddelen, is begripvol, meewerkend, flexibel, gaan de competitie aan en zijn sociale wonderkinderen. Vaak meet het kind zich aan de oudste en wil net zo goed, of liever nog beter worden dan het oudere kind. Als dit niet lukt, kan dit zich ontaarden in lastig/ opstandig gedrag en frustraties. Deze kinderen hechten vaak grote waarden aan vrienden, aangezien de aandacht van de ouders vaak naar de jongste gaat. Het “ niet gezien worden” is iets wat je vaak terugziet wanneer ze opgroeien en uiteindelijk volwassen zijn. Dit kind is vaak goed in “ zorgen voor”.

De jongste is vaak het meest rebels, hangt regelmatig de clown uit en vindt het soms lastig om met regels om te gaan, omdat ze doorgaans meer verwend worden en ze meer aangedragen wordt. Het kind hoeft niet veel alleen te zijn, omdat er vaak broertjes/ zusjes en de daarbij behorende vriendjes en vriendinnetjes in de buurt zijn. Vaak zijn ouders wat minder voorzichtig(“ Weetje, de ouderen zijn ook weleens van die hoge glijbaan gekukeld en hebben dat ook overleefd”). Ouders zijn meer ervaren en stellen vaak minder hoge verwachtingen en eisen aan de jongste. Vaak zijn deze kinderen creatief en theatraal.

Het enigst kind groeit op in een volwassen omgeving en daarbij zie je vaak dat zij verbaal sterk zijn en meer of eerder volwassen gedrag vertonen. Ze zijn het gewend om alleen te zijn, zelf te onderzoeken, zijn creatief en fantasievol, zelfredzaam, gevoelig en vertrouwd in hun eigen omgeving.Voor de ouders natuurlijk het lievelingetje en het kind hoeft papa en mama niet te delen.

Natuurlijk is dit een schets en niet geschreven als absolute waarheid. Wel is het mooi om voor jezelf eens na te gaan in hoeverre dit voor jou van toepassing is en wat het dan voor effect heeft in het leven dat je nu leidt.

Gun als ouder/ verzorger je kinderen hun eigen persoonlijkheden en eigenaardigheden, wat de rol in het gezin ook is.

Uiteindelijk is het belangrijk dat ze hun eigen weg vinden.

Reacties