Algemene voorwaarden

Betaling en annulering

 • Aanmelden kan door het maken van een afspraak via de telefoon, of via de mail. Ik streef ernaar binnen een termijn van 2 weken een eerste afspraak met u in te plannen. Zo krijgt u niet te maken met lange (reguliere) wachttijden en kunnen we snel aan de slag.
 • U kunt van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 18.00u bellen voor het maken van een afspraak. Het kan gebeuren dat u de voicemail krijgt, spreek dan gerust een boodschap in. Via het mailadres (esther@ikhouvanmij.eu) kunt u eveneens contact opnemen.
 • Verwijzing door uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk.
 • Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt daarna verzocht het Intakeformulier in te vullen. Deze nemen we tijdens het intakegesprek samen door en zo kunnen we snel aan de slag met uw hulpvraag.
 • Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik ook met u en uw kind.  Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen. Voor uw kind is dat prettig en veilig.
 • U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.
 • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). 
Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.
Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.
 • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.
 • Veiligheid staat bij mij voorop. Zowel de veiligheid voor cliënt, als de veiligheid van het paard(en). Vooraf aan een sessie met paard(en) leg ik de veiligheidsregels uit. U wordt geacht u hieraan te houden.
 • Tot 24 uur voor aanvang de sessie kunt u kosteloos annuleren. Daarna worden de kosten in rekening gebracht.