Esther Krieken
12/17/2019
1 min
0

Kind/ ouders en erbij horen

12/17/2019
1 min
0

Een kind is niet alleen op de wereld. Het is onderdeel van verschillende leefwerelden, zoals uiteraard het gezin, maar vanaf een bepaalde leeftijd ook van school, vrienden en sportclubs. Authenticiteit is onmisbaar! Alleen, hoe gedraag je je binnen elke wereld, wat we ook wel systeem noemen? Wellicht gedraag je je thuis heel anders, dan bijvoorbeeld op school. Dit heeft alles te maken met de wetten van de liefde & Balans in geven en nemen, ordening en binding (recht om erbij te horen). Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je erbij mag (blijven) horen (wanneer je bijvoorbeeld niet meer binnen het gezinssysteem hoort, heeft dit grotere gevolgen, dan wanneer je niet meer welkom bent op je sportclub), wat is jouw rol binnen het systeem, welke binding heb je ermee, welke volgorde speelt er en hoe houd je je aan alle normen en waarden die er heersen en belangrijker nog ; wat zijn jouw normen en waarden? Zomaar een paar praktijkvoorbeelden:

  • Op school word ik altijd gepest. Wat is mijn rol hierin? En wat zou ik kunnen doen om een andere rol in te nemen?
  • Ik snap vaak niet wat mensen bedoelen.
  • Thuis krijg ik altijd op mijn donder en kan ik het nooit goed doen.
  • Houden mijn ouders nog wel van me, nu ze gescheiden zijn?
  • Mijn oudere broer mag alles en ik mag nooit iets.
  • Ik voel me vaak eenzaam op school, thuis niet.
  • Ik ben vaak bang in vreemde omgevingen.

Als ouders kun je jezelf afvragen wat er schuilt achter bepaald (wellicht ongewenst) gedrag, wat het doel ervan is, wat wil je kind je duidelijk maken, waar zit de liefde in het gedrag? Durf je als ouders kritisch naar jezelf te kijken? Ben je bewust dat liefde alleen niet genoeg is. Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid is erg belangrijk.

Voor een kind is er een soort van gouden regel:

VERTEL me en ik VERGEET

LEER me en ik HERINNER

BETREK me en ik LEER

Reacties